gunsantrafik@gmail.com • +90 216 561 16 30

Çevre Politikalarımız

"Trafikte Hayata Yön Veriyoruz"

Uyguladığımız başlıca çevre politikalarımız şunlardır :

  • İstenilen zamanda projeye uygun çevreye duyarlı kaliteli yapılar üretmek
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için sürekli bilinçlendirilmesini, eğitimini ve gelişimini sağlamak
  • Çevre yönetim programlarını uygulamak, denetlemek ve sürekli iyileştirmek
  • Çevresel kirliliği önlemek, gerekli önlemleri almak ve önemini iletmek
  • Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak
  • Yasal ve mevzuat şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmek